Esteetön amis - Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Tämä edellyttää, että oppilaitoksen tilat, välineet, ilmapiiri ja opetus soveltuvat monenlaisille opiskelijoille.

Esteetön amis -sivusto on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

  • opiskelijoille ja
  • opettajille

keskustelun herättäjäksi esteettömyyden eri näkökulmista ja tueksi esteettömien oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Esteetön amis -työkirjaa voi käyttää opiskelijaryhmän kanssa esimerkiksi opinto-ohjauksen yhteydessä ja opiskelijan yksilöllisissä ohjaustilanteissa. Työkirjaa voi käyttää myös oppilaitostasolla saavutettavien oppimisympäristöjen kehittämisessä. Työkirjaan kuuluu esteettömyyden eri näkökulmia käsittelevä kysely opiskelijoille. Julkaisua voi tilata 6 € hintaan (sis. postikulut) osoitteesta asiantuntijapalvelut(a)validia.fi.


Esteettömyys voidaan huomioida jo opiskelijavalintavaiheessa ja näin edistää kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä opiskelemaan ja opiskella tasavertaisesti. Esteettömän opiskelijavalinnan ja opiskelun tueksi on ilmestynyt OPH:n julkaisema opas Esteettömästi toisen asteen opintoihin − opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

 

Esteetön amis -projekti on jatkunut kehittämiskumppanuusyhteistyönä.
Projektiin liittyy blogi.
Kuvakaappaus - blogin etusivu

 

Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen -hankkeen toteuttajina olivat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (nykyinen Validia Ammattiopisto), Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto. Hanke pohjautui julkaisuun: Eskola ym. 2007 (toim.): Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen – puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.