Oman oppimisen pohtiminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Miten helpottaa ja tehostaa omaa opiskelua:

  • Opettele tuntemaan itsesi: käytä vahvuuksiasi ja kehitä heikkouksiasi.
  • Opiskele aktiivisesti - hyödynnä eri aistikanavia.
  • Opiskele strategisesti - suunnittele opintojasi.
  • Hyödynnä muistikapasiteettiasi.
  • Muista levätä ja rentoutua kun on sen aika.
  • Mieti miten itse opit parhaiten?

 

Jokaisella oppijalla on oma tapansa oppia. Termillä Oppimistyylit tarkoitetaan sinulle yleistä, tiedostamatonta taipumusta käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. Ihmiset jakautuvat oppimistyylimallien mukaan eri tavoilla toimiviin ryhmiin. Yksilöllinen oppimistyyli voidaan selvittää esim. kyselylomakkeella, testillä tai psykologisella kokeella.

 

Vastaanottokanavat, aistit


Taktiili / kinesteettinen oppija - Jos olet taktiili oppija, oppiminen on tehokkaampaa käsillä tekemisen kautta. Kirjoittaminen, piirtäminen ja mallien rakentaminen auttaa siis oppimisessa. Jos taas olet kinesteettinen oppija, sinun pitäisi pystyä liikuttamaan koko vartaloasi, ei ainoastaan käsiä, jotta tiedon vastaanotto ja käsittely olisi tehokasta. Opintoretket, pantomiimi ja tiedon dramatisointi ovat luultavasti sinulle sopivia oppimiskeinoja.   Itse tekeminen ja kokeileminen ovat tärkeä osa oppimisessasi.


Visuaalisen oppija
-  Jos olet visuaalinen oppija, pidät ehkä enemmän hiljaa lukemisesta kuin kuuntelemisesta. Jotkut visuaaliset oppijat eivät kuitenkaan opi helposti kirjoitetusta materiaalista, vaan tarvitsevat vähemmän sanalliseen ilmaisuun perustuvaa oppimateriaalia. Asian esittäminen kuvallisten apukeinojen kuten kuvien, taulukoiden ja kuvaajien välityksellä auttaa sinua vastaanottamaan ja painamaan uutta tietoa muistiin.  Kokeile käyttää kuvia, värejä, symboleja ja muistivinkkejä marginaalissa.  Piirrä kokonaisuuskarttoja ja käytä mielikuvia.


Auditiivinen oppija
- Jos kuulo on vahvin aistisi tiedonkäsittelyssä, opit uutta helposti kuuntelemalla esim. opettajan puhetta. Lisäksi sinulla saattaa olla tarve prosessoida tietoa ääneen itseksesi, minkä takia esimerkiksi ääneen lukeminen, puhuminen ja puheeseen eläytyminen sekä puhetilanteiden mieleen palauttaminen,  pienryhmätyöskentely, luokkakeskustelut ja yhteistoiminnallinen oppiminen todennäköisesti sopivat sinulle.

 

 

"Oikoteitä" oppimiseen


Oikotietä oppimaan oppimiseen ei varsinaisesti ole, mutta seuraavassa esitellään muutamia oppimiselle otollisia olosuhteita:

1. Aika ja paikka

Aika oppimiselle on suotuisa silloin, kun henkinen vireystila on korkea. Oppiminen kannattaa jaksottaa lyhyisiin jaksoihin (esim. 20-30 min.), ja jaksojen välillä on hyvä pitää tauko, vaikkapa vain muutamien minuuttien pituinen.

2. Kävelemisen onni

Oppimiseen liittyvä mietiskely sujuu usein parhaiten kävellessä. Kävellessä on helppoa lähettää ja vastaanottaa viestejä. Istuminen ei siis ole välttämättä oppimisen kannalta parhain asento!

3. Ympäristön virikkeellisyys

Se, kuinka virikkeinen ympäristö on otollisin oppimisen kontekstiksi, vaihtelee yksilöittäin. Muista kuitenkin, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa opiskeluolosuhteisiinsa, eikä niiden puutteellisuutta pidä käyttää verukkeena opiskelusta laistamiselle.

4. Rentoutumisen merkitys

Keskittynyt rentoutuminen auttaa täsmentämään oman opiskelun tavoitteita ja parantamaan motivaatiota. Keskittymällä voimme mielikuvien avulla voittaa epäonnistumisen pelkomme ja valmistautua onnistumaan.

5. Värit ja musiikki

Punaisen sävyt ovat lämpimiä ja stimuloivia, sinivihreät puolestaan viileitä ja rauhoittavia. Myös musiikki stimuloi oppimiseen - kukin käyttäkööt sitä makunsa mukaisesti!

6. Olennaisen ymmärtäminen

Yksinkertaiset asiat = olennaiset asiat. Karsi turhaa työtä ja ota opiskeltavasta aineistosta olennainen irti! Opiskelussa kohtaamme jatkuvasti uusia asioita, jolloin meiltä vaaditaan kykyä erottaa hätääntymättä olennaiset asiat epäolennaisista. Kokeile piirtämistä: yksinkertainen piirros auttaa usein hahmottamaan olennaiset asiat.

7. Yhteyksien oivaltaminen

Oppimisessa yhteyksien oivaltaminen on yksi edistymisen edellytyksistä. Pyri hahmottamaan kokonaisuuksia opiskeltavasta asiasta. Oppimisessa on kyse oikeasta hahmottamisesta. Tee omia kysymyksiä! Omien kysymysten tekeminen auttaa kokonaisuuden hahmottamista, olennaisten seikkojen havaitsemista, opiskeltavan aineiston muistiin painamista ja mieleen palauttamista. Omien kysymysten laatiminen auttaa paitsi ymmärtämään opittavaa asiaa myös näkemään sen omasta näkökulmasta ja omasta tarpeesta sekä henkisestä kapasiteetista lähtien. Miellekartta (mind map) on myös oivallinen tapa ymmärtää yhteyksiä!