Yksilölliset suunnitelmat

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

HOPS

 • henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka laaditaan kaikille opiskelijoille
 • perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun ja yksilöllisiin valintoihin
 • tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia
 • tukee opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua
 • sitouttaa ja motivoi opiskeluun koko koulutuksen ajaksi

- Laadintaan osallistuvat tutkinnon hyvin tuntevat opettajat, opiskelija ja tarvittaessa opinto-ohjaaja

- Ohjataan opiskelijaa tekemään oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa

- Otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit, tunnistetaan oppimista vaikeuttavat ja edistävät seikat

- Arvioidaan mahdolliset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisen esteet

- Seurataan suunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja tarvittaessa mahdollistetaan tukiopetus

- Tuetaan jatkuvalla opinto-ohjauksellaHOPSiin kirjataan

 

 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • aiemmat opinnot
  • työkokemuksella hankittu osaaminen
  • muu osaaminen
 • Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, opintojen sijoittuminen tutkintoon vaihtelee: aika, paikka, opinnot
 • Valinnaisuus, opiskelijan omat tavoitteet
  • vapaasti valittavat tutkinnon osat
  • muut valinnaiset tutkinnon osat
  • ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat
 • Erityiset opetusjärjestelyt

 

 

HOJKS


Erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

 • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
 • laaditaan erityisopetusta saavalle opiskelijalle yhteistyössä opiskelijan (ja mahdollisesti hänen huoltajansa tai lähisidosryhmän edustajan kanssa)
 • sisältää HOPSin (henkilökohtaisen opetussuunnitelman)
 • työväline opettajalle, opiskelijalle, opiskelijahuollolle, muille lähisidosryhmille
 • sisältää kuvauksen opiskelijan

  • valmiuksista ja vahvuuksista
  • erityisopetuksen peruste
  • suoritettavat opinnot ja niiden laajuus sekä tavoitteet sekä opetusmenetelmät
  • työssäoppimisen / työharjoittelun toteuttamissuunnitelma
  • opetuksen toteuttaminen ja vastuut
  • erityisen tuen tarve sekä siihen liittyvät tuki-, erityis-, avustaja- ja asiantuntijapalvelut
  • arvioinnin perusteet sekä menetelmät