Mitä tarkoittaa pedagoginen esteettömyys?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Jokaisella on oikeus saada opetusta, oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Opetuksen tavoitteet määritellään siten, että ne vastaavat realistisesti yksilön taitoja. Oman oppimisensa ja opiskelunsa suhteen opiskelija on asiantuntija.


Pedagogisen saavutettavuuden perustekijöitä ovat oppimisympäristö, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän voi vapaasti ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan. Pedagogisesti saavutettavassa oppimisympäristössä vuorovaikutus toimii tasavertaisesti eri osapuolten välillä.