Henkilökohtaisen oppimis- ja opiskelusuunnitelman keskeisiä kysymyksiä

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

 • Mitkä ovat opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet?
 • Mitkä ovat opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet koulutukselle?
 • Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee?
 • Millaiset opetusjärjestelyt tukevat opiskelijan oppimista?
  • esim. yksilöohjaus, tukiopetus, pienryhmäopetus, pidennetty opiskeluaika

 • Millaiset opetusmenetelmät auttavat opiskelijaa oppimaan?
  • esim. oppimistyylin huomiointi, työvaltainen opiskelu, kertaus, järjestelmällisyys, havainnollisuus
 • Millaisessa ympäristössä opiskelija oppii parhaiten?
 • Mitä työssäoppimisen jaksoilla pitäisi huomioida?
 • Millaiset arviointimenetelmät soveltuvat opiskelijalle?
  • esim. tehtävän anto suullisesti, suulliset tentit, toiminnallinen koe
 • Mitä kirjallisessa materiaalissa ja ohjeissa on huomioitava?
 • Miten opettaja / ohjaaja voi ryhmäopetustilanteessa tukea opiskelijaa?
  • esim. esitystapa, materiaalin käyttö, eteneminen, tauot, havainnollistaminen
 • Tarvitaanko muita tukitoimia?
  • esim. opiskelijahuolto tai ulkopuoliset tahot
 • Kenen kanssa ja miten yhteistyötä tehdään?
  • esim. vanhemmat, muut asiantuntijatahot