HOPS

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

 • henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka laaditaan kaikille opiskelijoille
 • perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun ja yksilöllisiin valintoihin
 • tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia
 • tukee opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua
 • sitouttaa ja motivoi opiskeluun koko koulutuksen ajaksi

- Laadintaan osallistuvat tutkinnon hyvin tuntevat opettajat, opiskelija ja tarvittaessa opinto-ohjaaja

- Ohjataan opiskelijaa tekemään oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa

- Otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit, tunnistetaan oppimista vaikeuttavat ja edistävät seikat

- Arvioidaan mahdolliset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisen esteet

- Seurataan suunnitelman toteutumista, opintojen edistymistä ja tarvittaessa mahdollistetaan tukiopetus

- Tuetaan jatkuvalla opinto-ohjauksella

 

HOPSiin kirjataan

 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • aiemmat opinnot
  • työkokemuksella hankittu osaaminen
  • muu osaaminen
 • Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, opintojen sijoittuminen tutkintoon vaihtelee: aika, paikka, opinnot
 • Valinnaisuus, opiskelijan omat tavoitteet
  • vapaasti valittavat tutkinnon osat
  • muut valinnaiset tutkinnon osat
  • ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat    
 • Erityiset opetusjärjestelyt

 

Hyödyt opiskelijan näkökulmasta

 • antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden ja edellytysten mukaiseen opiskeluun
 • kehittää ja tukee suunnitelmallisuutta opiskelussa
 • auttaa oman oppimisen pohdinnassa ja tiedostamisessa
 • antaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa oman opiskelunsa edistymiseen    

 

Hyödyt opettajan näkökulmasta

 • tukee opetuksen suunnittelua ja seurantaa
 • selkiyttää opetuksen tavoitteita
 • lisää opiskelijatuntemusta
 • tukee opiskelijalähtöisen opetuksen kehittämistä