HOJKS

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

 • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
 • laaditaan erityisopetusta saavalle opiskelijalle yhteistyössä opiskelijan (ja mahdollisesti hänen huoltajansa tai lähisidosryhmän edustajan kanssa)
 • sisältää HOPSin (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman)
 • työväline opettajalle, opiskelijalle, opiskelijahuollolle, muille lähisidosryhmille

 • sisältää kuvauksen opiskelijan
  • valmiuksista ja vahvuuksista
  • erityisopetuksen peruste
  • suoritettavat opinnot ja niiden laajuus sekä tavoitteet sekä opetusmenetelmät
  • työssäoppimisen / työharjoittelun toteuttamissuunnitelma
  • opetuksen toteuttaminen ja vastuut
  • erityisen tuen tarve sekä siihen liittyvät tuki-, erityis-, avustaja- ja asiantuntijapalvelut
  • arvioinnin perusteet sekä menetelmät

 

HOJKS:n laadintaprosessi

HOJKS:n laadintaprosessi