Opetuksen eriyttäminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Opiskelijat ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan eritasoisia – osa etenee nopeammin kuin toiset ja kaipaa vaativampia tehtäviä – osa taas etenee hitaammin ja kaipaa enemmän tukea. Molemmissa tapauksissa tarvitaan opetuksen eriyttämistä.   

Nopeasti etenevä opiskelija tarvitsee haastavampia materiaaleja, sisältöjä ja tehtäviä opiskeltavaan aiheeseen. Hitaammin opinnoissaan etenevä opiskelija tarvitsee mahdollisesti suppeampia sisältöjä, helpompia tehtäviä ja selkeämpiä materiaaleja tai konkreettisten havaintovälineiden hyödyntämistä.

 

Eriyttäminen edellyttää opettajalta opiskelijoiden tuntemista sekä opetuksen huolellista ennakkosuunnittelua ja valmistelua.   

 

Erityisopetuksen menetelmiä

 

Tavoitteet ja sisällöt

  • yksilölliset tavoitteet ja sisällöt
  • mukautetut tavoitteet ja sisällöt


Yksilölliset oppimis- ja opettamismenetelmät


Oppimisympäristö

  • esim. laajennettu työssäoppiminen, tvt:n hyödyntäminen

Materiaali
  • esim. valmis materiaali, yksilöllistetty materiaali


Yksilölliset arviointimenetelmät


Opetusjärjestelyt
  • esim. aika
  • pienryhmäopetus
  • yksilöohjaus
  • samanaikaisopetus