Opetuksessa huomioitavia asioita

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Oppimisvaikeuksisien henkilöiden opetuksen olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan huomioida myös seuraavaa:

1. Ryhmätilanteisiin liittyvät tekijät

 • pienet ryhmät
 • hyvä ryhmähenki
 • suvaitsevaisuus
 • joustavuus

2. Opetukseen ja ohjaukseen liittyvät menetelmät
 • selkokieli, selkeän kielen käyttäminen
 • kuvien käyttäminen
 • riittävän eritellyt tehtävänannot
 • vähemmän opiskeltavia asioita
 • kertaaminen
 • asioiden varmistaminen
 • kontekstuaalisuus eli tilannesidonnaisuus
 • käytäntöön painottuva, työvaltainen opiskelu
 • strukturoitu oppiminen
 • monikanavainen oppiminen
 • ohjaajan tai koulunkäyntiavustajan tuki
 • tavoitteiden mukauttaminen

3. Työssäoppimiseen liittyvät tekijät
 • lisätty työssäoppiminen
 • alkupalaveri ja tiedon siirto
 • perehdyttäminen
 • työssäoppimisen ohjaajan tukeminen
 • varmistaminen
 • ongelmakohtien ennakointi
 • vahvuuksien esiintuominen
 • realistinen ja välitön palaute
 • siirtymien tukeminen ja yhteistyö opiskelijan kotipaikkakunnan asiantuntijoiden kanssa (kansaneläkelaitos, kuntoutusohjaaja, työhönvalmentaja)