Tiedonkäsittelytyylit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Luokassani on holistinen oppija, miten toimia?
 • Yhdistä tuntien sisällöt oppilaiden kokemusmaailmaan.
 • Käytä huumoria ja käytännöllisiä esimerkkejä.
 • Tee läpileikkaus käsiteltävästä aiheesta käyttäen yhteenvetoja (esim. mind map).
 • Perustele toiminnan tarkoitus.
 • Älä tuputa tosiasioita, anna oppilaiden itse keksiä ne.
 • Käytä karttoja, kuvia tai itse tuotettua materiaalia.
 • Aivojumppa voi hyödyttää.

 

Luokassani on analyyttinen oppija, mitä tehdä?

 • Kirjoita opetettavan asian avainsanat näkyviin.
 • Esittele kaikki käytössä olevat materiaalit.
 • Listaa tehtävät ja tavoitteet.
 • Alleviivaa tärkeät tiedot ja ryhmittele ne.
 • Käy läpi käsiteltävä asia askel askeleelta.
 • Testaa oppimisen edistymistä säännöllisesti.
 • Harjoita säännöllistä palautteenantoa suullisesti ja kirjallisesti.
 • Kannusta tulkitsemaan ja järjestelemään tietoja asiakokonaisuuksien perusteella.
 • Kannusta ihmissuhde- ja itsetuntemuksen taitojen harjoitteluun.