Vastaanottokanavat / aistit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Jokaisella oppijalla on oma tapansa oppia. Termillä Oppimistyylit tarkoitetaan yksilölle yleistä, tiedostamatonta taipumusta käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. Ihmiset jakautuvat oppimistyylimallien mukaan eri tavoilla toimiviin ryhmiin. Yksilöllinen oppimistyyli voidaan selvittää esimerkiksi kyselylomakkeella, testillä tai psykologisella kokeella.

 

Vastaanottokanavat, aistit

 

Taktiilis - kinesteettinen oppija oppii

 • intuitiivisesti, tuntuman perusteella
 • tilannemuistin avulla
 • sitomalla opittava aines omaan kehoon (kuten näyttelemällä fyysisesti sanat, joita on opettelemassa)
 • käyttämällä kehoaan jäsentelyn apuna: luettelemalla kirjaimia tai tavuja rytmikkäästi kehon liikkeet apuna
 • liikkumalla ja puuhastelemalla
 • kokeilemalla, itse tekemällä
 • puhumalla: vertaamalla kokemuksia, opettamalla toisia, puhumalla yksin ääneen, maiskuttamalla sanoja, kertomalla tarinoita

Visuaalisen oppijan oppimista tukevat mm.  
 • kuvat, värit, symbolit, ja muistivinkit marginaalissa
 • kokonaisuuskartat
 • kuvan muodostaminen kuullusta (kuullun filmaaminen)
 • sanojen kirjoitusasun valokuvaaminen (kokonaishahmon mieleenpainaminen)
 • mielikuvien käyttö

Auditiivinen oppija oppii mm.
 • kuuntelemalla
 • lukemalla ääneen
 • puhumalla ja eläytymällä puheeseen
 • palauttamalla mieleen puhetilanteita