Kehityksen viivästyminen - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan epämääräisiä, vaikeasti määriteltävissä olevia oppimisvaikeuksia ja toimintakykypuutteita, jotka kouluaikana haittaavat yksilön suoriutumista lähes kaikissa kouluoppimiseen liittyvissä asioissa ja vaikeuttavat selviytymistä myös myöhemmässä elämässä.

 

 • vaikeudet laaja-alaisempia kuin erityisissä oppimisvaikeuksissa
 • heikkoudet toiminnanohjauksessa ja metakognitiivisissa (ajattelun) taidoissa
  • tarkkavaisuus, muisti, suunnittelutaito, matematiikka
 • koulumenestys heikkoa
 • vaikeudet selviytyä uusissa ja ei-rutiininomaisissa tilanteissa
 • psyykkisiä ja sosiaalisen selviytymisen vaikeuksia aikuisuudessa
 • usein yksilöllisten tavoitteiden (jotkut aineet tai kokonaan, ent. mukautettu opetus) mukaan käyty peruskoulu
 • ”väliinputoajaryhmä” kuvaavia käsitteitä ovat "lievä kehitysvammaisuus" ja "heikkolahjaisuus”

Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomiointi opiskelussa

 • opiskelija, jolla on toiminnanohjauksen ongelmia tarvitsee muita enemmän ympäristön tukea selviytyäkseen
 • apua sekä yksittäisiin tehtäviin että hyvään opiskelutekniikkaan
 • mahdollisuus onnistumisen kokemuksiin esim. käytännön työharjoittelujen kautta
 • mahdollisuus riittävän hitaaseen etenemiseen ammatillisessa valmentautumisessa
 • vastuuhenkilön nimeäminen nivelvaiheeseen
 • pitkäjänteinen työskentely
 • räätälöityjen tukitoimenpiteiden ja pitkäjänteisen työvalmennuksen keinoin sijoittuminen mielekkääseen työhön on mahdollista

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet