Matemaattiset vaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Matematiikan oppimisvaikeudet näkyvät laskutoimitusten hitautena ja vaikeutena, sekä virheiden suurena määränä. Vaikeus on havaittavissa matemaattisten taitojen oppimisen hitautena ja työläytenä, myöhemmin kun vaatimustaso kasvaa myös ongelmat kasautuvat, sillä vaativimmat tehtävät vaativat hyvää matemaattisten perustaitojen hallintaa (esim. lukukäsitteet, peruslaskutoimitukset, käsitteellinen ajattelu, avaruudellinen hahmottaminen ja muisti).

 

Matematiikan oppimisvaikeuksien takana voi olla:

  • Hahmottamisen vaikeuksia, jolloin laskumerkkien ja numeroiden havaitseminen on vaikeaa, murtolukuja on vaikea hahmottaa, kuten myös tila- ja mittasuhteita.
  • Työmuistin heikkoutta, jolloin päässälaskujen muistissa pitäminen ja laskeminen tuottaa vaikeuksia.
  • Luetun ymmärtämisen vaikeus, jolloin sanalliset tehtävät ovat työläitä.


Matematiikan pelko ja matematiikan inho kehittyvät oppilaassa vaiheittain:
laskuvirhe – negatiivinen stressi-reaktio – uusi epäonnistuminen – lisääntynyt stressi – itsetunnon lasku.

 

  • Numeroita puuttuu tai ne vaihtavat paikkaansa
  • Peruslaskutoimitusten vaikeudet (esim. kerto- ja jakolasku)
  • Laskutoimitusten järjestyksen ongelmat (yhteen-ja vähennyslaskuissa lukujen oikea järjestys saattaa vaihtua)

 


lähde: