Kielellinen erityisvaikeus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Kielellinen erityisvaikeus (ent. dysfasia) ilmenee puheen ja kielen tuottamisen ja / tai ymmärtämisen vaikeutena.

Kielenkehityksen erityisvaikeus voi johtaa myöhemmin oppimisvaikeuksiin. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen saattaa olla hidasta ja lapsella tai nuorella saattaa olla vaikeuksia matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Kielelliseen erityisvaikeuteen saattaa liittyä myös muita vaikeuksia, esimerkiksi hahmotuksen ja motoriikan ongelmia, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksia sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.

 

Aivoliitto ry