Lukivaikeus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Lukivaikeus on yleistä. Se voi ilmetä lukemisen, kirjoittamisen tai luetun ymmärtämisen puolella vain yhdellä alueella tai useammalla. Lukeminen voi olla hidasta, mutta kirjoittamisen puolella ei ole mitään pulmaa. Tai kirjoittaminen voi olla työlästä ja kirjoitusvirheet yleisiä, mutta vastaavasti lukemisen puolella ei ole ongelmia. Lukivaikeus EI tarkoita luku- tai kirjoitustaidottomuutta.

 

Lista tavallisimmista lukivaikeuden ilmenemismuodoista

 • Kaksoiskonsonantit vaikeita
 • Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa
 • b ja d, b ja p, t ja d, k ja g, i ja e tai nk ja ng voivat mennä sekaisin
 • Pitkän ja lyhyen vokaalin erottaminen voi olla vaikeaa, esim. a tai aa
 • Sekä lukiessa että kirjoittaessa sanan loppu tai lyhyt sana voi jäädä pois

 

 • Ääneenlukeminen vastenmielistä
 • Lukeminen voi olla hidasta
 • Rivit tai kirjaimet saattavat "hyppiä" paperilla
 • Vaikea ehtiä lukea TVn tai elokuvien tekstejä

 

 • Käsiala vaikeasti luettavaa
 • Pitkien sanojen ymmärtäminen tai ääntäminen hankalaa
 • Jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin
 • Nimien muistaminen vaikeaa
 • Lauseiden muistaminen ja toistaminen vaikeaa
 • Puhe voi olla epäselvää
 • Itse luetun tekstin ymmärtäminen vaikeaa, toisen lukemana sama teksti ymmärrettävää
 • Vaikea lukea yksinkertaistakin tekstiä, jos odotetaan nopeaa vastaamista

 

 • Oikea ja vasen saattavat sekaantua
 • Itä ja länsi sotkeutuvat
 • Suunnissa ja kartan käytössä vaikeuksia
 • Vaikeuksia kuukausien luettelussa
 • Riimien ja sanaväännösten hahmottaminen vaikeaa

 

 • Nopea väsyminen, päänsärkyä tai silmien särkyä lukiessa
 • Keskittyminen helposti häiriytyvää
 • Hitaus/hätäisyys- Opi oppimaan - Lukivaikeus

 

Kielellisten vaikeuksien huomioiminen opetustilanteessa

 

 • Selitä ensin lyhyesti asia kokonaisuutena.
 • Esittele materiaalisi eri tavoin. Käytä vaihtelevia työskentelytapoja.
 • Kertaa ja toista.
 • Mieti vaihtoehtoja tilanteisiin, joissa opiskelija joutuu kirjoittamaan muistiinpanoja ja kuuntelemaan samanaikaisesti (esim. materiaali etukäteen).
 • Käytä muistin tukena kuvia, rytmiä ym.
 • Kiinnitä huomiota käyttämäsi kirjallisen materiaalin laatuun.
 • Selosta vierasperäisten sanojen merkitys.
 • Tarkista ymmärtäminen.
 • Keskustele oppimisen prosessista opiskelijoiden kanssa.
 • Ohjaa opiskelijoita pohtimaan opittavan asian kannalta omia merkityssuhteita (mihin liittyy, mitä tietää jo entuudestaan).
 • Miettikää tapahtuma- ja tärkeysjärjestystä.
 • Tue opiskelijan omaa vastuuta oppimisesta.
 • Anna opiskelijalle mahdollisuus monin eri tavoin osoittaa tietonsa ja taitonsa.
 • Anna riittävästi aikaa!