Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen tukemisesta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jopa 30 %:lla on oppimisvaikeuksia. Opiskelijalla, jolla todetaan oppimisen erityisvaikeuksia, suoritus jollakin rajallisella alueella on heikko suhteessa muuhun lahjakkuustasoon. Syyt oppimisen erityisvaikeuksiin ovat aivojen rakenteellisissa tai toiminnallisissa erityispiirteissä. Oppimisvaikeuksissa henkilön aivotoiminta on organisoitunut normaalista eroavalla tavalla. Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä. Henkilöllä, jolla on oppimisvaikeuksia, on erilainen tapa oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. 

 

Oppimisvaikeudet voivat ilmetä erilaisina ja eriasteisina: 

  • kielellisinä vaikeuksina, esim. lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (luki-vaikeudet)
  • tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina, esim. ADHD, toiminnan ohjauksen ongelmat
  • matematiikan vaikeuksina
  • hahmottamisen ja motoriikan vaikeuksina
  • muistin ongelmina


Oppimisvaikeudet voivat esiintyä yksittäisinä tai erilaisina yhdistelminä. Ongelmat näkyvät myös työssäoppimisen jaksoilla vastaavia taitoja vaativissa työtehtävissä – toisaalta työssäoppimisjaksoilla saadaan myös onnistumisen kokemuksia. Yhteiset opinnot: äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka.  Ammatilliset opintokokonaisuudet.


Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan oppimisvaikeudet tunnistetaan haastattelemalla opiskelijoita, hyödyntämällä tietoa aikaisemmista opinnoista, tekemällä kartoituksia ja testejä sekä havainnoimalla.  


Nuorilla ja aikuisilla aikaisemmat kokemukset alisuoriutumisesta tai epäonnistumisesta oppimistilanteissa näkyvät usein käyttäytymisen pulmina tai alisuoriutumisena vaativissa tilanteissa. Tyypillisiä ovat epäonnistumisten välttäminen, poissaolot, käyttäytymishäiriöt, keskittymisvaikeudet, vetäytyminen ja välttely sekä motivaatio-ongelmat. Oppimisvaikeudet voivat myös tehdä opiskelusta väsyttävää ja työlästä, jos koko ajan joutuu toimimaan oman jaksamisensa äärirajoilla.  Yksilöllinen oppimisen tukeminen ja ohjauksen tarve oppimisvaikeuksissa ovat erityisen suuria.  Epäonnistumisen pelko voi haitata/estää yrittämistä.