Työssäoppiminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Toisen asteen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen sisältyy opiskelua työpaikalla –työssäoppimista, vähintään 20 opintoviikkoa. Monilla aloilla työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet niin myönteisiä, että työssäoppimisen määrää on kasvatettu vähimmäismäärää suuremmaksi.

 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa ammattiin oppimista. Se tarjoaa mahdollisuuden soveltaa oppilaitoksessa opittua todelliseen työelämään. Tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta työpaikalla ja saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Työssäoppimispaikoista saaduilla kokemuksilla voi siis ammattitaidon oppimisen lisäksi olla merkitystä opintojen etenemiseen, ammatinvalintaan ja työllistymiseen.


Nuorten työssäoppimisjaksoilla toteuttavissa ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen työelämän edellyttämän ammattitaidon. Jotta tämä onnistuisi myös esteettömyyden näkökulmasta, edellyttää se kaikkien osapuolten työssäoppimisen ja näyttöjen järjestelyjen, tuen tarpeiden, periaatteiden ja tavoitteiden yhteistä ymmärrystä.