Kohti työelämää

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Ammatillisessa koulutuksessa oppii ammattitaitoa ja muita työelämässä tarvittavia taitoja. Koulutuksen pitkäaikaisena tavoitteena on työhön sijoittuminen. Työelämään sijoittumisen tueksi tarvitaan usein yhteistyökumppaneita.

 

Niitä ovat mm.

  • te-toimistot
  • Kelan toimistot
  • työpaikat
  • kotikunnan sosiaalitoimi ja sen vammaishuolto
  • työtoimintaa ja tuettua työtä järjestävät organisaatiot
  • erityishuollon palvelutTyöelämään sijoittumisen vaihtoehtoja:


Tavallinen työsuhde

on työllistyminen tavalliseen työpaikkaan. Työnantajilla on mahdollisuus hakea yhteiskunnan tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön palkkaamiseen. Tuki voi olla sekä taloudellista että muuta tukea.

 

Työkokeilu

on tarkoitettu työmarkkinoille palaamisen tukemiseen sekä ammatinvaihtajille tai yrittäjiksi aikoville uuden ammatin kokeiluun. Työkokeilun mahdollisuus on hyvä selvittää etukäteen TE-toimistosta. Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siihen liity palkanmaksua.

 

Tuettu työllistyminen

on tavallisella työpaikalla tapahtuva yksilöllisesti suunniteltu työ, jossa työntekijä on työsuhteessa työantajaan. Tuetun työn tekijä voi saada palkkaa eikä hän tällöin saa eläkettä. Osa-aikainen työ voidaan yhdistää eläkkeseen, mutta eläkettä saavan työntekijän eläke voidaan myös sopia laitettavaksi lepäämään.

 

Työtoiminta tavallisella työpaikalla eli ns. avotyötoiminta

on huoltosuhteista työtoimintaa, jota järjestää kunta tai kunnallinen tai muun organisaation omistama työkeskus tai vastaava. Työnteko tapahtuu tavallisessa työyhteisössä, ja työn sisällöt pyritään järjestämään avotyöntekijän koulutuksen ja kokemuksen mukaan. Voidakseen työskennellä työtoiminnassa henkilö tarvitsee toimeentulonsa tueksi eläkkeen.

 

Työtoiminta

tarkoittaa työn luonteista, kuntouttavaa toimintaa kunnan tai muun organisaation ylläpitämässä työ- tai toimintakeskuksessa. Työtä voidaan tehdä myös osin toimintakeskuksessa ja osin tavallisella työpaikalla. Voidakseen työskennellä työtoiminnassa henkilö tarvitsee toimeentulonsa tueksi eläkkeen.

 

Linkkejä

- TE-toimiston tuet työllistymiseen

- VATES-säätiö