Sivukartta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Etusivu

   Palaute
   Tekijät
   Haku

 

OPISKELIJOILLE

 

Monta tapaa oppia ja opettaa

   Miten opin

      Oman oppimisen pohtiminen
      Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
      Oppimisvaikeuksista
      Yksilölliset suunnitelmat


Hyvä ilmapiiri kouluun

      Mitä väliä asenteilla on?
      Mitä sulle kuuluu?
      Yhteishenkeä kouluun!
      Miten kulttuurinen saavutettavuus voi toteutua?


Ymmärrätkö minua ja minä sinua?

      Ymmärrätkö minua ja minä sinua?
      Ymmärrätkö lukemaani ja kirjoittamaani?
      Kuunteleminen


Kaikki voivat liikkua itsenäisesti

   Tilat oppilaitoksessa


      Hyvä sisäänkäynti
      Opiskelupiste
      Ruokailutilat
      WC-tilat, jonne pääsen pyörätuolilla


   Muistilista - Liikkuminen, toimiminen ja opiskeluympäristön saavutettavuus


Kaikki voivat käyttää tietokonetta

    Lukeminen ruudulta hankalaa?

      Suurempi tekstin koko
      Värien muutos


   Kirjoittaminen hankalaa?

      Helpota näppäimistön käyttöä
      Apuvälineitä kirjoittamiseen


Työssäoppiminen ja työllistyminen onnistuvat

      Työssäoppiminen
      Kohti työelämää

 


OPETTAJILLE

 

Pedagoginen saavutettavuus

   Monta tapaa oppia ja opettaa

   Oppimistyylit

      Vastaanottokanavat / aistit
      Tiedonkäsittelytyylit
      Motivaatio
      Linkkejä oppimistyylitesteihin

   Yksilölliset suunnitelmat

      HOPS
      Henkilökohtaisen oppimis- ja opiskelusuunnitelman keskeisiä kysymyksiä
      HOJKS


   Erityisopetuksen menetelmiä

      Opetuksen eriyttäminen
      Arviointi


   Tietoa oppimisvaikeuksista

      Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen tukemisesta
      Lukivaikeus
      Kielellinen erityisvaikeus
      Vieraan kielen oppimisvaikeudet
      Matemaattiset vaikeudet
      Hahmottamisen ja motoriikan vaikeudet
      Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet
      Kehityksen viivästyminen - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet
      Opetuksessa huomioitavia asioita

 

Asenteellinen, psyykkinen ja sosiaalinen saavutettavuus

      Asenteet vaikuttavat opetuksen saavutettavuuteen ja opiskelijan kohtaamiseen
      Psyykkinen saavutettavuus
      Yksilöllistä opetusta vai yhteisöllistä vuorovaikutusta?
      Sosiaalinen saavutettavuus ja erilaiset kulttuurit

 

Saavutettava vuorovaikutus

      Saavutettava vuorovaikutus
      Kohtaaminen
      Esteettömyys lukemisessa ja kirjoittamisessa
      Vuorovaikutus ja puhuminen

 

Saavutettavuus ja fyysinen ympäristö

   Esteettömyyskartoitukset ja oppaat


   Oppilaitoksen ulkotilat

      Piha-alue ja paikoitus
      Hyvä sisäänkäynti


   Oppilaitoksen sisätilat

      Kulkuväylät, hissit ja yhteiset tilat
      Luokkatilat
      Ruokailutilat
      WC-tilat, jonne pääsen pyörätuolilla


   Muistilista - Liikkuminen, toimiminen ja opiskeluympäristön saavutettavuus

 

Saavutettavan verkkomateriaalin luominen

 

Työssäoppiminen ja työllisyys

      Työssäoppiminen
      Opiskelija työssäoppimassa
      Kohti työelämää
      Esteetön työpaikka