Ymmärrätkö lukemaani ja kirjoittamaani?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Ammattiin opiskellaan monipuolisesti. Työssäoppiminen ja oikeiden asioiden tekeminen valmistavat sinua työelämään ja ammattiin. Opiskelet teorian ja käytännön kautta. Opiskelussa tarvitset sekä lukemisen että kirjoittamisen taitoja. Näitä taitoja voit kehittää. Sinulla on myös mahdollisuus saada tukea luki-taitoihin. Oman ryhmänohjaajan kanssa keskustelemalla pystytte löytämään vaihtoehtoisia keinoja selviytyä kielellisistä tehtävistä.

 

Näihin voit itsekin vaikuttaa:

 • Myönteinen asenne oppimista kohtaan
 • Erilaisten työskentelytapojen kokeileminen
 • Avoimuus – puheeksi ottaminen
 • Ohjauksen pyytäminen
 • Aikaa tekemiseen
 • Häiriötön tila
 • Tekstiin värejä, numerointeja, alleviivauksia, piirroksia
 • Tehtävälistat ja ohjeet lyhyesti
 • Kuvien käyttäminen
 • Kirjallisen materiaalin pyytäminen etukäteen
 • Kerrotaan asiat eri sanoin
 • Tietokone; oikoluku
 • Ääneen puhuminen
 • Piirrokset, käsitekartat


- Papunetin selkokieliset sivut