Kaikki voivat liikkua itsenäisesti

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Jokaisen tulisi pystyä liikkumaan ja toimimaan oppilaitoksessa. Tämä tarkoittaa

 

  • vaivatonta liikkumista piha- ja paikoitusalueella
  • helppoa sisäänpääsyä rakennuksiin
  • vaivatonta liikkumista ja toimimista oppilaitoksen sisällä:
    • käytävillä ja yhteisissä tiloissa liikkuminen
    • luokkatiloissa liikkuminen ja toimiminen
  • hyvää kuunteluympäristöä
  • riittävää ja häikäisemätöntä valaistusta
  • selkeitä ohjeita ja opasteita

 

Tavoitteena on, että myös liikunta-, näkö- tai kuulovammainen opiskelija pystyy liikkumaan ja toimimaan itsenäisesti oppilaitoksessa.