Esteettömyyskartoitukset ja oppaat

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Invalidiliiton ESKEH-projektin (2007–2009) Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus


Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmään kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Lomakkeita voi käyttää joustavasti erikokoisissa ja käyttötarkoitukseltaan erilaisissa rakennuksissa (esim. koulu, kirjasto, toimisto, uimahalli) tai erilaisten esteettömien reittien ja alueiden kartoittamisessa.

Lähteet:

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus  - Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle”. Invalidiliiton julkaisuja O.38., 2009, ISBN 978-952-5548-23-5. Julkaisua voi tilata Invalidiliitosta puhelimitse: (09) 613 191, sähköpostitse: esteeton [at] invalidiliitto.fi. Julkaisu on maksuton.

- ESKEH-projekti (Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen)

Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet -opas


Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa peruskoulun tiloja, kalusteita ja varustusta myös liikunta- ja toimintaesteisille soveltuviksi. Opas on tarkoitettu peruskoulun rakentamista tai peruskorjausta suunnitteleville rakennusalan ammattilaisille ja koulun henkilökunnalle.

Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet. Toim. Anttalainen Heli - Tapaninen, Reino. Opetushallitus. 2009. ISBN 978-952-13-3911-0.

 

Helsinki kaikille -projektin suunnitteluoppaat


Helsinki kaikille -projektissa on valmistunut suunnitteluoppaita, jotka opastavat esteettömään suunnitteluun ja rakentamiseen. Oppaissa esitellään mm. esteettömiä suunnitteluratkaisuja terveysasemilla, vanhusten palvelukeskuksissa, peruskouluissa, päiväkodeissa ja uimahalleissa.

Opasmateriaalissa on kolme erillistä osaa: varsinainen kohteen suunnitteluopas, suunnittelukokonaisuuksiin liittyvät tarkistuslistat ja kartoitusraportti.

 

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa – ESOK-hanke


ESOK-hankkeen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sisältää mm. oppaita opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottamiseksi korkeakouluissa sekä oppaan opiskelijavalintaan.Työterveyslaitoksen Esteetön työpaikka -arviointilomake


ESTE-arviointilomakkeella selvitetään työpaikan esteettömyyttä. Menetelmä soveltuu työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteiseksi työvälineeksi. Arviointilomake voidaan täyttää joko sähköisenä tai paperille tulostettuna