Muistilista - Liikkuminen, toimiminen ja opiskeluympäristön saavutettavuus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta


 • vammaistunnuksella merkityt autopaikat
 • piha-alue, kulkuväylät ja sisäänkäynnit ovat esteettömiä, selkeästi havaittavissa ja hyvin valaistuja
 • hyvin toimiva talvikunnossapito
 • rakennuksen sisäänkäynti ilman tasoeroja tai varustettu luiskalla/tasonostimella
 • ovet ovat kevyitä ja leveitä, mahdolliset kynnykset ovat enintään 2 cm
 • rakennuksessa on selkeät opasteet eri tiloihin
 • monikerroksisessa rakennuksessa on hissi
 • pyörällisillä apuvälineillä liikkuva pääsee tarvitsemiinsa tiloihin
 • jokaisessa kerroksessa on pyörätuolin käyttäjälle soveltuva WC
 • koulun käytävillä ei ole turhia kynnyksiä tai muita esteitä
 • kulkuväylät ovat riittävän leveitä ja moniaistillisia (värit, kontrastit, pintamateriaalit) sekä valaistuja
 • portaissa on kaiteet molemmilla puolilla ja kontrastiraidat portaiden laidoilla
 • opiskelupiste on esteetön ja helposti säädettävissä
 • mahdollisimman kaikumaton tila (tarvittaessa akustiikkalevyt)
 • hälyäänien välttäminen
 • väljä ja selkeä kalusteiden sijoittelu ja sisustus
 • vaatenaulakoita on myös normaalia matalammalla korkeudella
 • kaikki pystyvät poistumaan rakennuksesta hätätilanteessa

 

Tutustu myös Suomen Vanhempainliiton materiaaliin: Esteettömän tapahtuman järjestämisen tarkistuslista kouluille

 

 


 


Sisäänkäynti, hissi ja rollaattori
 

 

 


Auton pysäköinti ja siirtyminen manuaalipyörätuoliin
 

 

 

 

Opiskelijan ajatuksia esteettömyydestä:
 

 

 

 

Matka oppitunnille esteettömästi:
 

 

 

 

Lisätietoja, linkkejä

 

Anttalainen, H. ja Tapaninen, R. (toim.) 2009. Liikkumis- ja toimintaesteisille soveltuvat perusopetuksen, tilat, kalusteet ja varusteet. Opetushallitus.


Esteetön rakennus ja ympäristö. Kaikille soveltuva liikkumis- ja toimimisympäristö. Suunnitteluopas 1998. Rakennustieto Oy, Helsinki 1998.


Helsinki kaikille -projekti - Ohjeita suunnitteluun

Nevala-Puranen, N., Innanen, T., Ekroos T. ja Alaranta H, 2001. Esteetön Työympäristö liikuntavammaisille. Opas työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle. Työterveyslaitos, Helsinki.


Onnela, J. 2007. Toimiva ympäristö näkövammaisen näkökulmasta. Teoksessa: Eskola ym. (toim.) Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen – puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  2007.


Perkiö-Mäkelä, M., Nevala, N. ja Laine, V. 2006. Hyvä Koulu. Työterveyslaitos, Helsinki.


Rakennustietosäätiö  09-10409 1989. Ihmisen mitat ja ulottuvuudet


Tulonen, S. 2007. Fyysisen ympäristön vaatimukset huonokuuloisen opiskelijan näkökulmasta.  Teoksessa: Eskola ym. (toim.) Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen – puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  2007.


Invalidiliitto - www.invalidiliitto.fi ja www.esteeton.fi/portal/


Kuuloliitto - www.kuuloliitto.fi ja www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/opiskelu/opiskelijan_tietopankki/


Näkövammaisten liitto - www.nkl.fi


Esteetön ympäristö, palvelu tai informaatio on sellaista, jota sokea tai heikkonäköinen ihminen pystyy hyödyntämään itsenäisesti näkövammastaan huolimatta. www.nkl.fi/fi/etusivu/tietoa/esteettomyys