Saavutettavan verkkomateriaalin luominen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Verkkomateriaalin tekemisessä on huomioitava kaksi toisiinsa nivoutunutta näkökulmaa - sisällöllinen ja tekninen. Tekninen esteettömyys luo oleellisen pohjan oppimateriaalille, mutta sisällön huolellinen toimittaminen on usein sitä mihin todella pystytään vaikuttamaan. Ohessa on esteettömyyden pikavinkkejä verkkoaineistoille.


Sisällön esteettömyys - seitsemän kohdan tarkistuslista:


1. Onko sisältösivu kohtuullisen mittainen?

2. Onko otsikko kuvaava?

3. Onko sivulla selkeä kappalejako?

4. Onko nopeasti hahmotettavissa, mitä sivulla on?

5. Saako sivusta sen olennaisimman sisällön, jos otsikoiden lisäksi lukee kunkin kappaleen ensimmäisen virkkeen?

6. Onko sivun kieliasu luettava?

7. Onko käytetty yksinkertaista ja selkeää esitystapaa, annettu esimerkkejä?


Lähde: TIEKE - www-sivut jokaiselle sopiviksi

 

Tekninen esteettömyys - viisi pikavinkkiä:


1. Kuvat ja animaatiot - käytä alt-attribuuttia selittämään visuaalisia elementtejä

2. Tekstilinkit - erottuvatko linkit muusta tekstistä tarpeeksi selvästi? Tee linkkitekstistä sellaisenaan ymmärrettävä (vältä esimerkiksi "klikkaa tästä" -tyyppisiä ilmaisuja)

3. Multimedia - liitä äänitiedostoihin tekstitys ja videoon kuvausteksti

4. Sivujen organisointi - käytä otsikoita (h1, h2, jne.), listoja ja yhtenäistä rakennetta

5. Www-sivujen osalta tarkista lopputulos - Validoi. Käytä Web Content Accessibility Guidelines -ohjeita, tarkistuslistaa ja työkaluja.


- World Wide Web Consortium (W3C) - Web Accessibility Initiative (WAI)


Www-sivuja luotaessa on hyvä muistaa, että mikään sivusto ei ole täysin esteetön. Oleellista on, että pienelläkin lisäpanostuksella esteettömyyttä voi usein parantaa huomattavasti.

 


Lisätietoja:

Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö - suosituksia (Esok-verkosto):


Essi-hanke - Esteetön sisällöntuotanto:


JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta:


Liikenne- ja viestintäministeriö:


Suomi.fi - Verkkopalvelujen laatukriteeristö:


Opetushallitus:


Saavutettava.fi -sivusto: