Miten kulttuurinen saavutettavuus voi toteutua?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Opiskelijoiden erilaisiin kulttuuritaustoihin vaikuttavat:

  • kodin sosiaalinen ja kulttuurinen ilmapiiri
  • äidinkieli
  • etninen tausta


Perhe vaikuttaa kulttuuritaustaan. Perheen ilmapiiriin vaikuttaa kenen kanssa perhe on tekemisissä ja miten perhe suhtautuu erilaisiin ihmisiin ja erilaisiin kulttuureihin. Ilmapiiri voi olla suvaitseva tai suvaitsematon. Se voi olla myös kannustava tai rajoittava. Suvaitseva ja kannustava ilmapiiri rohkaisee kanssakäymiseen taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa. Se rohkaisee myös tutustumaan erilaisiin kulttuureihin.

 

Äidinkieli vaikuttaa kulttuuritaustaan sitä kautta, että kulttuuri on sidoksissa kieleen. Vieraan kulttuurin omaksuminen ja hyväksyminen on helpompaa, jos osaa kulttuuriin liittyvää kieltä. Valtaväestön kielen voi oppia täydellisesti varsinkin, jos on syntynyt asumassaan maassa.

Etninen tausta viittaa taustaan ja synnyinmaahan, ja vaikuttaa samansuuntaisesti kuin kieli. Kulttuuri liittyy myös etniseen taustaan. Etninen tausta on osa ihmisen identiteettiä, itsetuntemusta ja käsitystä itsestä.

Kulttuurinen saavutettavuus liittyy siihen, että opiskelijat tuntevat omaa ja vierasta kulttuuria, kieli-, viestintä- ja sosiaalisiin taitoihin sekä ennakkoluulojen hälvenemiseen eri kulttuureja kohtaan.   Ammatillisen koulutuksen aikana jokainen opiskelija voi lisätä valmiuksiaan toimia eri kulttuuritaustoista olevien ihmisten kanssa.

Kulttuurisesti saavutettavassa oppilaitoksessa otetaan huomioon eri kulttuurien näkökulmia valtaväestön näkökulmien lisäksi. Samaan tulokseen voi päästä monin eri tavoin.  On olemassa erilaista lahjakkuutta ja luovuutta. Jokainen on luova, hyvä ja taitava jossain asiassa.

Kansainvälisyys on osa kulttuurista saavutettavuutta. Alla olevien linkkien avulla selviää tarkemmin, kuinka voi tutustua nuoriin muista maista ja miten pääsee opiskelemaan ulkomaille: