Yhteishenkeä kouluun!

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Opiskelijan mielipiteen kuunteleminen ja opiskelijan mahdollisuudet osallistua opetusta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kuuluvat hyvään opiskeluun ja opiskelijalähtöiseen toimintaan oppilaitoksissa.

 

Ammatillista tutkintoa suorittaessa voi vaikuttaa itse opiskeluun liittyvien valintojen ja suunnitelmien tekemiseen sekä ottaa vastuuta omasta opiskelusta ja elämästä. Omaan opiskeluun keskittymisen lisäksi jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa opiskeluryhmänsä ja koko oppilaitoksen yhteishengen edistämiseen. Keskittyminen pelkästään omaan itseen ja toisten seurasta vetäytyminen voivat aiheuttaa ongelmia opiskelussa.

Opiskeluryhmän yhteishenkeä voi lisätä osallistumalla aktiivisesti ryhmän toimintaan, kertomalla muille omia mielipiteitä ja kuuntelemalla ja hyväksymällä muiden mielipiteitä ja tapoja toimia. On hyvä, että ryhmissä on erilaisia opiskelijoita. Oma opiskeluryhmä on paikka, jossa voi saada toisilta apua opiskeluun ja sosiaalista tukea.

Osallistumisen taitoja ja kokemuksia saa opiskelun aikana myös oppilaskunta- ja harrastustoiminnassa. Oppilaskunnan toiminnalla pitäisi olla yhteys oppilaitoksessa tapahtuvaan päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Avaamalla ja lukemalla alla olevat esittelyt selviää tarkemmin oppilaskunnan toiminnasta, harrastustoiminnan tutorina toimimisesta sekä Homma -projekteista.