Mitä sulle kuuluu?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Keskustelemalla ja kysymällä välillä, mitä toiselle kuuluu, voivat opiskelijat luoda hyvää mieltä ja tukea toinen toisiaan. Hyvä mieli syntyy myös siitä, kun asioista puhutaan, ja erimielisyydet käsitellään, ennen kuin niistä tulee riitoja. Itsestä ja muista huolehtiminen ja esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen edistävät mielen hyvinvointia.

 

Mielen hyvinvoinnin taitoja voi oppia. Erityisen suuri merkitys taitojen oppimisella on silloin, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia.Mielen hyvinvoinnin osa-alueita


(Suomen Mielenterveysseura 2008 [viitattu 2.1.2009]).

 

Opiskelijoilla on erilaisia tukihenkilöitä auttamassa opiskelun aikana. Tärkeitä opiskelun tukihenkilöitä ovat esimerkiksi ryhmänohjaaja, tutor, kuraattori, opinto-ohjaaja, opettajat, koulusihteeri, rehtori ja terveydenhoitaja. Heiltä voi kysyä neuvoa varsinkin ongelmatilanteissa.

Tutustumalla alla oleviin materiaaleihin saa lisää tietoa hyvinvoinnin edistämisestä sekä neuvontaa mielenterveyden kuntoutuspalveluista.

  • Saku ry:n työkykypassi konkretisoi työkykyasiat siihen ammattiin, johon opiskelija on valmistumassa. Passi motivoi erityisesti liikuntaan.
  • Mielenterveyden keskusliiton tietopalvelu Propellista saa neuvontaa kuntoutuspalveluista ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetuista lakisääteisistä etuuksista.Lähteet:

Suomen Mielenterveysseura 2008. Mielenterveysseura rakentaa välineitä tukea nuorta koulussa. [viitattu 2.1.2009].