Mitä väliä asenteilla on?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Nykyään ammatillisissa oppilaitoksissa pyritään ottamaan huomioon kaikkien opiskelijoiden tarpeet alusta alkaen. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijat, erityisopiskelijat ja muut, opiskelevat yhdessä ja oppivat toimimaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Opettajien, opiskelijoiden, ja myös esimerkiksi vanhempien asenteet vaikuttavat siihen, kuinka opiskelu sujuu yhdessä.

 

Asenteet vaikuttavat opiskeluun. Myönteinen asenne edistää ja kielteiset asenteet vaikeuttavat oppimista. Onnistumiset oppimisessa ja opiskelun eteneminen auttavat muuttamaan kielteisiä asenteita myönteiseen suuntaan. Vaikeastakin elämäntilanteesta huolimatta jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia opiskelusta.

Asenteet vaikuttavat myös suhtautumiseen muihin opiskelijoihin ja opettajiin. Omiin ja muiden asenteisiin ja ennakkoluuloihin voi vaikuttaa opiskelemalla ja työskentelemällä ryhmissä, joissa on mahdollisimman erilaisia opiskelijoita.