Sosiaalinen saavutettavuus ja erilaiset kulttuurit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Kulttuurinen saavutettavuus tarkoittaa tässä materiaalissa opetus- ja oppimistilanteiden ymmärtämistä sellaisesta näkökulmasta käsin, jota ei itse edusta. Se on muidenkin kuin valtaväestön toimintatapoihin liittyvien näkökulmien huomioon ottamista.

 

Opiskelijoiden erilaisiin kulttuuritaustoihin vaikuttavat

  • kodin sosiaalinen ja kulttuurinen ilmapiiri
  • äidinkieli
  • etninen tausta.


Opiskelijoiden kulttuuritaustan on tutkimusten mukaan todettu vaikuttavan opintoihin sitoutumiseen ja niissä menestymiseen. (Eskola ym. 2007, 46) Kulttuuritaustalla on vaikutusta myös nuorten kaverisuhteisiin ja harrastuksiin.


Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat voivat opiskella tasavertaisesti ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Ennusteiden mukaan vuonna 2025 joka viides pääkaupunkiseudun koululainen on maahanmuuttajataustainen, jolloin kansainvälisen ja monikulttuurisen osaamisen tarve kasvaa. (Opetushallitus 2008 [viitattu 2.1.2009])


Monikulttuurisuus vahvistaa kouluviihtyvyyttä, kun koulussa tuetaan opiskelijoita näkemään erilaisuus rikkautena. Ammatillisissa oppilaitoksissa kulttuurien välinen vuoropuhelu parantaa valmiutta toimia opiskelun jälkeen monikulttuurisissa työympäristöissä ja kommunikoida eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Ihmis- ja lastenoikeudet, viestintätaidot, suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatus sekä vähemmistöihin liittyvät asiat ovat osa monikulttuurisuustaitojen kehittämistä.Aihepiiriin liittyvää lisätietoa:Lähteet:

Eskola, Seija; Metsola Liisa; Miettinen, Kaija; Piha, Leena, Rahikkala, Marja-Liisa & Ruuskanen, Ulla (toim.) 2007. Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen. Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Invalidiliiton julkaisuja.

Opetushallitus 2008. Maahanmuuttajien opiskeluasenteet myönteisiä [viitattu 2.1.2009].