Psyykkinen saavutettavuus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Nykyisin nähdään, että hyvinvointi edistää merkittävästi tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Psyykkinen saavutettavuus voidaan nähdä mielen hyvinvointina, joka tarjoaa eväitä ja voimavaroja oppimiseen ja kehittymiseen. Mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa ovat esimerkiksi:

 

  • tunne siitä, että on hyväksytty itsenään
  • vuorovaikutustaitojen harjoittelu
  • kunnioittava kohtaaminen kuten tervehtiminen ja kuulumisten kysyminen
  • myönteinen ja turvallinen ilmapiiri
  • ristiriitojen käsittelyn ja erilaisten persoonien kanssa toimeen tulemisen harjoittelu
  • varhainen puuttuminen
  • mielenterveyden ongelmista kärsivien opiskelijoiden tukeminen


Kouluterveyskyselyn 2008 mukaan toisen asteen opiskelijoilla mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia ovat mm. yksinäisyys, kavereiden puute, masennus, suorituspaineet, sekä vaikeudet opiskelussa ja muilla elämän alueilla. Nuorten pahoinvoinnin oireet näkyvät oppilaitoksissa. Näihin oireisiin oppilaitosyhteisön pitäisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska silloin päästään parempaan lopputulokseen. Ongelmien kasaantuminen voidaan estää puuttumalla asioihin heti ensimmäisten vaikeuksien ilmaantuessa. Tärkeintä on, että opiskelijat kokevat koulussa olevan aikuisia, joilla on aikaa kuunnella ja keskustella heidän kanssaan, eikä opiskelijoita jätetä yksin ongelmineen. Esimerkiksi koulukiusaaminen jää yhä usein huomioimatta, ja kiusattu ja kiusaaja jäävät liian yksin vaikeiden asioiden kanssa.

Omien kokemusten ja tuntemusten jakaminen, keskustelu, vertaistuki ja koulutus auttavat opettajaa huolehtimaan opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämisestä. Opettajan ei tarvitse tehdä kaikkea yksin, vaan tarvittaessa tukea ja apua opiskelijalle voidaan antaa yhteistyöllä esimerkiksi opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Toimivat opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat avainasemassa opiskelijoiden hyvinvointia edistettäessä.


Tutustu alla oleviin materiaaleihin:

 Lähteet:

Eskola, Seija; Jokinen, Anu & Rentola, Liisa 2008. Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa. Invalidiliiton julkaisuja.

Suomen Mielenterveysseura 2008. Mielenterveysseura rakentaa välineitä tukea nuorta koulussa. [viitattu 2.1.2009].