Asenteellinen ja psyykkinen saavutettavuus

Asenteet vaikuttavat opetuksen saavutettavuuteen ja opiskelijan kohtaamiseen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 10:09)

Asenteellinen saavutettavuus edellyttää myönteistä asennetta kaikkien opiskelijoiden huomioimiseksi tasapuolisesti. Käytännössä silloin huolehditaan, että erilaiset opiskelijat pystyvät tekemään tehtävänsä, suorittamaan tutkintonsa ja tuntevat kuuluvansa oppilaitosyhteisöön. Saavutettavuudessa on osittain kyse siitä, kuinka hyvin esimerkiksi näkövammaiset, kuulovammaiset ja liikuntavammaiset opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Asenteellinen saavutettavuus ei kuitenkaan liity vain vammaisiin opiskelijoihin, vaan tarkoittaa erilaisuuden huomioimista, josta hyötyvät kaikki opiskelijat.

 

Lue lisää: Asenteet vaikuttavat opetuksen saavutettavuuteen ja opiskelijan kohtaamiseen

 

Psyykkinen saavutettavuus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 09:01)

Nykyisin nähdään, että hyvinvointi edistää merkittävästi tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Psyykkinen saavutettavuus voidaan nähdä mielen hyvinvointina, joka tarjoaa eväitä ja voimavaroja oppimiseen ja kehittymiseen. Mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa ovat esimerkiksi:

 

Lue lisää: Psyykkinen saavutettavuus

 

Yksilöllistä opetusta vai yhteisöllistä vuorovaikutusta?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 10:45)

Sosiaalisesti saavutettavassa oppilaitoksessa jokainen opiskelija osallistuu oppilaitoksen sosiaalisiin käytäntöihin. Tämä on tärkeä osatekijä opittaessa esimerkiksi, kuinka koulutuksen aikana eri tilanteissa tulee käyttäytyä ja toimia.

 

Lue lisää: Yksilöllistä opetusta vai yhteisöllistä vuorovaikutusta?

   

Sosiaalinen saavutettavuus ja erilaiset kulttuurit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 09:04)

Kulttuurinen saavutettavuus tarkoittaa tässä materiaalissa opetus- ja oppimistilanteiden ymmärtämistä sellaisesta näkökulmasta käsin, jota ei itse edusta. Se on muidenkin kuin valtaväestön toimintatapoihin liittyvien näkökulmien huomioon ottamista.

 

Lue lisää: Sosiaalinen saavutettavuus ja erilaiset kulttuurit