Työssäoppiminen ja työllisyys

Työssäoppiminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (30.03.2010 07:11)

Toisen asteen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen sisältyy opiskelua työpaikalla –työssäoppimista, vähintään 20 opintoviikkoa. Monilla aloilla työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet niin myönteisiä, että työssäoppimisen määrää on kasvatettu vähimmäismäärää suuremmaksi.

 

Lue lisää: Työssäoppiminen

 

Opiskelija työssäoppimassa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 12:28)

Onnistunut työssäoppimisen jakso edellyttää oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen integroitumista toisiinsa sekä työssäoppimisen jakson hyvää etukäteissuunnittelua ja ohjausta. Avoin yhteistyö opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan välillä mahdollistaa myös esteettömän työssäoppimisen toteutumisen.

 

Lue lisää: Opiskelija työssäoppimassa

 

Kohti työelämää

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (22.04.2015 11:22)

Ammatillisessa koulutuksessa oppii ammattitaitoa ja muita työelämässä tarvittavia taitoja. Koulutuksen pitkäaikaisena tavoitteena on työhön sijoittuminen. Työelämään sijoittumisen tueksi tarvitaan usein yhteistyökumppaneita.

 

Lue lisää: Kohti työelämää

   

Esteetön työpaikka

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (29.03.2016 10:32)

Esteetön työpaikka on suunniteltu erilaisia käyttäjiä ajatellen – liikkumien ja toimiminen on esteetöntä. Työpaikan palvelut ja käytössä olevat työvälineet ovat kaikkien saavutettavissa. Työtehtävissä ja erityisjärjestelyissä on huomioitu työntekijöiden fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet. Esteettömällä työpaikalla kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia ja jokainen saa apua tarvittaessa.

 

Lue lisää: Esteetön työpaikka