Saavutettava vuorovaikutus

Saavutettava vuorovaikutus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (12.05.2010 07:04)

Vuorovaikutus rakentuu tunteista, tahdosta, ajattelusta sekä toiminnasta. Meillä on luontainen taipumus tulkita asioita. Yritämme saada kokemuksillemme merkityksiä tulkintojen avulla. Myös kulttuuriimme tavat ja normit vaikuttavat siihen, miten ymmärrämme toisiamme. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluvat niin kielellinen (puhe ja kirjoitettu teksti) kuin ei-kielellinen viestintä (esim. äänen voimakkuus, eleet, ilmeet, kehon liikkeet, kuvat).

Lue lisää: Saavutettava vuorovaikutus

 

Kohtaaminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 11:00)

Kohtaaminen on vuorovaikutusta, johon vaikuttavat eläytymiskykymme, tilanneherkkyytemme ja toisen kokemistavan ymmärtäminen. Kohtaaminen on ainutkertaista. Esteettömän ja saavutettavan oppimisen edellytyksenä on aitojen vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen. Olemalla aidon kiinnostunut opiskelijasta ja käsiteltävästä aiheesta, ymmärtämällä asioiden tilannesidonnaisuuden (kontekstuaalisuuden) ja toimimalla kurinalaisesti voi vahvistaa vuorovaikutustilannetta. Arvostavan keskustelun tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä.

 

Lue lisää: Kohtaaminen

 

Esteettömyys lukemisessa ja kirjoittamisessa

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 09:09)

Ammatillisessa oppilaitoksessa käytettävien oppikirjojen yleiskieltä ja alakohtaista sanastoa on monien opiskelijoiden hankala ymmärtää. Vaikka vaikeudet eivät olisikaan vakavia, monet opiskelijat tarvitsevat ohjausta luetun ymmärtämisen taidoissa selviytyäkseen opiskelun tai työelämän kovenevista lukutaidon vaatimuksista. Jos opiskelijalla on jo perustavissa luetun ymmärtämisen taidoissa ongelmia, on tekstin kautta vaikea rakentaa arjessa ja ammatissa vaadittavia taitoja (Aro, Siikonen, Aho 2007, 137).

 

Lue lisää: Esteettömyys lukemisessa ja kirjoittamisessa

   

Vuorovaikutus ja puhuminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 09:09)

Luontaisin tapa kommunikointiin on puhuminen. Sen häiriintyminen voi johtua monesta tekijästä. Erityisesti kuormittuneessa tilanteessa kommunikoinnin vaikeudet lisääntyvät. Vaikeudet ilmenevät puheen tuottamisen vaikeutena, sen puuttumisena kokonaan tai puheen ymmärtämisen vaikeutena. Puheen tuottamisen vaikeudet ilmenevät mm. nimeämisen vaikeutena tai epäselvänä puheena. Puheen ymmärtämisen vaikeudet ilmenevät pitkäkestoisen puheen ja monimutkaisten lauserakenteiden ymmärtämisessä.

 

Lue lisää: Vuorovaikutus ja puhuminen