Hyvä ilmapiiri kouluun

Mitä väliä asenteilla on?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 08:17)

Nykyään ammatillisissa oppilaitoksissa pyritään ottamaan huomioon kaikkien opiskelijoiden tarpeet alusta alkaen. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijat, erityisopiskelijat ja muut, opiskelevat yhdessä ja oppivat toimimaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Opettajien, opiskelijoiden, ja myös esimerkiksi vanhempien asenteet vaikuttavat siihen, kuinka opiskelu sujuu yhdessä.

 

Lue lisää: Mitä väliä asenteilla on?

 

Mitä sulle kuuluu?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 08:18)

Keskustelemalla ja kysymällä välillä, mitä toiselle kuuluu, voivat opiskelijat luoda hyvää mieltä ja tukea toinen toisiaan. Hyvä mieli syntyy myös siitä, kun asioista puhutaan, ja erimielisyydet käsitellään, ennen kuin niistä tulee riitoja. Itsestä ja muista huolehtiminen ja esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen edistävät mielen hyvinvointia.

 

Lue lisää: Mitä sulle kuuluu?

 

Yhteishenkeä kouluun!

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (01.06.2012 10:49)

Opiskelijan mielipiteen kuunteleminen ja opiskelijan mahdollisuudet osallistua opetusta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kuuluvat hyvään opiskeluun ja opiskelijalähtöiseen toimintaan oppilaitoksissa.

 

Lue lisää: Yhteishenkeä kouluun!

   

Miten kulttuurinen saavutettavuus voi toteutua?

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 08:38)

Opiskelijoiden erilaisiin kulttuuritaustoihin vaikuttavat:

  • kodin sosiaalinen ja kulttuurinen ilmapiiri
  • äidinkieli
  • etninen tausta


Perhe vaikuttaa kulttuuritaustaan. Perheen ilmapiiriin vaikuttaa kenen kanssa perhe on tekemisissä ja miten perhe suhtautuu erilaisiin ihmisiin ja erilaisiin kulttuureihin. Ilmapiiri voi olla suvaitseva tai suvaitsematon. Se voi olla myös kannustava tai rajoittava. Suvaitseva ja kannustava ilmapiiri rohkaisee kanssakäymiseen taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa. Se rohkaisee myös tutustumaan erilaisiin kulttuureihin.

 

Lue lisää: Miten kulttuurinen saavutettavuus voi toteutua?