Erityisopetuksen menetelmiä

Opetuksen eriyttäminen

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (16.03.2010 13:42)

Opiskelijat ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan eritasoisia – osa etenee nopeammin kuin toiset ja kaipaa vaativampia tehtäviä – osa taas etenee hitaammin ja kaipaa enemmän tukea. Molemmissa tapauksissa tarvitaan opetuksen eriyttämistä.   

Nopeasti etenevä opiskelija tarvitsee haastavampia materiaaleja, sisältöjä ja tehtäviä opiskeltavaan aiheeseen. Hitaammin opinnoissaan etenevä opiskelija tarvitsee mahdollisesti suppeampia sisältöjä, helpompia tehtäviä ja selkeämpiä materiaaleja tai konkreettisten havaintovälineiden hyödyntämistä.

 

Lue lisää: Opetuksen eriyttäminen

 

Arviointi

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (12.05.2010 07:00)

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelijaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, vahvistaa opiskelijan minäkuvaa, tukea hänen ammatillista kasvuaan ja antaa tietoa opiskelijan osaamisesta. 

Arviointi tulee suhteuttaa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja se tulee toteuttaa monipuolisia arviointimenetelmiä hyödyntäen.

Lue lisää: Arviointi