Tietoa oppimisvaikeuksista

Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen tukemisesta

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (08.03.2010 12:56)

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista jopa 30 %:lla on oppimisvaikeuksia. Opiskelijalla, jolla todetaan oppimisen erityisvaikeuksia, suoritus jollakin rajallisella alueella on heikko suhteessa muuhun lahjakkuustasoon. Syyt oppimisen erityisvaikeuksiin ovat aivojen rakenteellisissa tai toiminnallisissa erityispiirteissä. Oppimisvaikeuksissa henkilön aivotoiminta on organisoitunut normaalista eroavalla tavalla. Oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä. Henkilöllä, jolla on oppimisvaikeuksia, on erilainen tapa oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. 

 

Lue lisää: Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen tukemisesta

 

Lukivaikeus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 09:49)

Lukivaikeus on yleistä. Se voi ilmetä lukemisen, kirjoittamisen tai luetun ymmärtämisen puolella vain yhdellä alueella tai useammalla. Lukeminen voi olla hidasta, mutta kirjoittamisen puolella ei ole mitään pulmaa. Tai kirjoittaminen voi olla työlästä ja kirjoitusvirheet yleisiä, mutta vastaavasti lukemisen puolella ei ole ongelmia. Lukivaikeus EI tarkoita luku- tai kirjoitustaidottomuutta.

 

Lue lisää: Lukivaikeus

 

Kielellinen erityisvaikeus

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (24.10.2012 08:34)

Kielellinen erityisvaikeus (ent. dysfasia) ilmenee puheen ja kielen tuottamisen ja / tai ymmärtämisen vaikeutena.

Lue lisää: Kielellinen erityisvaikeus

   

Vieraan kielen oppimisvaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 08:51)

Vieraan kielen oppimiseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten lukivaikeus tai tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeudet. 

Kielen äännerakenne epäselvä, metalingvistiset vaikeudet

  • vaikeuksia ääntämisessä, lukemisessa, kirjoittamisessa, kuullun ymmärtämisessä
  • vaikeudet voivat esiintyä spesifisti vieraassa kielessä tai olla heijastumaa äidinkielen vastaavista vaikeuksista

 

Lue lisää: Vieraan kielen oppimisvaikeudet

 

Matemaattiset vaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.12.2012 08:54)

Matematiikan oppimisvaikeudet näkyvät laskutoimitusten hitautena ja vaikeutena, sekä virheiden suurena määränä. Vaikeus on havaittavissa matemaattisten taitojen oppimisen hitautena ja työläytenä, myöhemmin kun vaatimustaso kasvaa myös ongelmat kasautuvat, sillä vaativimmat tehtävät vaativat hyvää matemaattisten perustaitojen hallintaa (esim. lukukäsitteet, peruslaskutoimitukset, käsitteellinen ajattelu, avaruudellinen hahmottaminen ja muisti).

 

Lue lisää: Matemaattiset vaikeudet

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL