Tietoa oppimisvaikeuksista

Hahmottamisen ja motoriikan vaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (11.06.2010 10:02)

Hahmottamisen ongelmat ilmenevät vaikeutena hahmottaa asioita, tekstiä, paikkoja, toimintatapoja tai esineitä. Ne vaikeuttavat opintoihin liittyen muun muassa opintojen suunnittelua, lukemista ja varsinaista opiskelua.

Tarkemmin hahmottamisen vaikeudet näkyvät työmuistin heikkoutena, vaikeutena arvioida etäisyyksiä ja sijainteja, jaksottaa asioita, sekä ymmärtää kuvauksia suullisista ohjeista, ajantajua, ymmärtää symboleja ja laitteiden toimintamekanismeja ohjeista huolimatta.

 

Lue lisää: Hahmottamisen ja motoriikan vaikeudet

 

Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (19.03.2010 11:43)

ADHD tulee englanninkielisistä sanoista "attention deficit and hyperactivity disorder" ja tarkoittaa, että lapsella on vaikeuksia tarkkaavaisuudessa ja/tai ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Suomessa käytetään diagnoosin nimityksenä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö.

 

Lue lisää: Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet

 

Kehityksen viivästyminen - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (11.06.2010 10:04)

Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan epämääräisiä, vaikeasti määriteltävissä olevia oppimisvaikeuksia ja toimintakykypuutteita, jotka kouluaikana haittaavat yksilön suoriutumista lähes kaikissa kouluoppimiseen liittyvissä asioissa ja vaikeuttavat selviytymistä myös myöhemmässä elämässä.

 

Lue lisää: Kehityksen viivästyminen - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

   

Opetuksessa huomioitavia asioita

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (19.03.2010 11:48)

Oppimisvaikeuksisien henkilöiden opetuksen olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan huomioida myös seuraavaa:

1. Ryhmätilanteisiin liittyvät tekijät

  • pienet ryhmät
  • hyvä ryhmähenki
  • suvaitsevaisuus
  • joustavuus

Lue lisää: Opetuksessa huomioitavia asioita

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL