Oppimistyylit

Vastaanottokanavat / aistit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (03.03.2010 11:10)

Jokaisella oppijalla on oma tapansa oppia. Termillä Oppimistyylit tarkoitetaan yksilölle yleistä, tiedostamatonta taipumusta käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. Ihmiset jakautuvat oppimistyylimallien mukaan eri tavoilla toimiviin ryhmiin. Yksilöllinen oppimistyyli voidaan selvittää esimerkiksi kyselylomakkeella, testillä tai psykologisella kokeella.

 

Lue lisää: Vastaanottokanavat / aistit

 

Tiedonkäsittelytyylit

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (16.03.2010 13:14)

Luokassani on holistinen oppija, miten toimia?
  • Yhdistä tuntien sisällöt oppilaiden kokemusmaailmaan.
  • Käytä huumoria ja käytännöllisiä esimerkkejä.
  • Tee läpileikkaus käsiteltävästä aiheesta käyttäen yhteenvetoja (esim. mind map).

Lue lisää: Tiedonkäsittelytyylit

 

Motivaatio

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (16.03.2010 13:11)

Motivaatiolla on merkitystä oppimisen kannalta. Motivaatioon vaikuttavat sekä oppijan itsensä sisäiset tekijät, kuten käsitys itsestä oppijana ja oppimiseen liittyvät arvolataukset, että oppimistilanteeseen liittyvät seikat.

 

Lue lisää: Motivaatio

   

Linkkejä oppimistyylitesteihin

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulosta

Viimeksi päivitetty (14.06.2012 09:43)

 

Lue lisää: Linkkejä oppimistyylitesteihin