Kehityksen viivästyminen - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

Viimeksi päivitetty (11.06.2010 10:04)

Tulosta

Laaja-alaisilla oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan epämääräisiä, vaikeasti määriteltävissä olevia oppimisvaikeuksia ja toimintakykypuutteita, jotka kouluaikana haittaavat yksilön suoriutumista lähes kaikissa kouluoppimiseen liittyvissä asioissa ja vaikeuttavat selviytymistä myös myöhemmässä elämässä.

 


Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomiointi opiskelussa


Kehitysvamma-alan verkkopalvelu - Laaja-alaiset oppimisvaikeudet