Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet

Viimeksi päivitetty (19.03.2010 11:43)

Tulosta

ADHD tulee englanninkielisistä sanoista "attention deficit and hyperactivity disorder" ja tarkoittaa, että lapsella on vaikeuksia tarkkaavaisuudessa ja/tai ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Suomessa käytetään diagnoosin nimityksenä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö.

 

Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyssä esiintyy normaalistikin huomattavaa vaihtelua. Häiriöstä on kysymys silloin, kun oireet ovat selvästi voimakkaampia, kuin muilla samanikäisillä, ovat kestäneet yli 6kk, esiintyvät vähintään kahdessa eri ympäristössä ja haittaavat henkilön toimintakykyä. Lisäksi oireet ovat alkaneet ennen seitsemän vuoden ikää, eivätkä selity millään muulla häiriöllä. Diagnoosi varmistetaan, jos vähintään kuusi yhdeksästä väittämästä, jotka koskevat tarkkaamattomuutta tai kuusi yhdeksästä väittämästä, jotka koskevat ylivilkkautta ja impulsiivisuutta pitää paikkansa. Diagnoosina voi olla pääasiallisesti tarkkaavaisuushäiriö tai pääasiallisesti ylivilkkaus-impulsiivisuus häiriö tai yhdistelmä molempia.

 

Liitännäisoireet

ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyy usein liitännäisoireita ja muita vaikeuksia, jotka saattavat johtua aivotoiminnan häiriöistä, psyykkisistä häiriöistä tai neuropsykiatrisista häiriöistä. Neurologisia liitännäisoireita voivat olla motoriset vaikeudet, puheen ja kielenkehityksen häiriöt sekä erilaiset oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet. Myös uni- ja aistihäiriöt ovat tavallisia. Psykiatrisia liitännäisoireita saattavat olla uhmakkuushäiriö, psykososiaaliset ongelmat, masennus sekä erilaiset riippuvuushäiriöt. Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat krooniset nykimisoireet, Touretten oireyhtymä sekä autismi ja aspergerin oireyhtymä.


Suomen Lastenhoitoyhdistys - ADHD

 


Hoitamaton ADHDTARKKAAVUUS

TOIMINNAN OHJAUS


Keskittymisen tukeminen opetustilanteessa